• Ochrona Budynków Przed Korozją Biologiczną i Ogniową
  • UKOŃCZONY KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
  • Tytuł Mistrza z zakresu „ MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH”
  • Tytuł Czeladnika z zakresu „ MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH”
  • Tytuł Czeladnika z zakresu „DEKARZ”
  • Szkolenie z zakresu „Skuteczny handlowiec – techniki sprzedaży”
  • Szkolenie z zakresu „Standardy Wizyty Handlowej”
  • Certyfikat of Achivement „Has succesfully completed the English language course in CEF A2 level”
  • Ukończone studia zawodowe. Praca dyplomowa na temat: Zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami na przykładzie firmy Produkcyjno-Handlowej INCO-VERITAS Grupa Wyrobów Budowlanych

Certyfikaty w formacie PDF do pobrania

Tytuł mistrza

Tytuł dekarza

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs klejenia membrany EPDM – NOVOPROOF

Kurs Mykologiczny